Rabu, 01 Januari 2014

Sejarah Kisah Nabi Muhammad SAW

Sinopsis Sejarah Kisah Nabi Muhammad SAW


-Perkawinan Abdullah dengan Aminah 
-Abdullah meninggal dunia
-Kelahiran Muhammad disusukan oleh Keluarga Sa'd
-Kisah dua malaikat
-Lima tahun tinggal di pedalaman
-Aminah meninggal dunia
-Dibawah bimbingan Abd'l-Muttalib
-Abd'l-Muttalib meninggal dunia
-Dibawah bimbingan Abu Talib
-Pergi ke Suria dalam umur dua belas tahun
-Perang Fijar
-Menggembala kambing
-Ke Suria membawa dagangan Khadijah

-Perkawinannya dengan Khadijah